Czech flag

Petr, Czech Republic, Business English

English lessons were formed as individual studies. Sharn is a teacher with great patience, consistency and she has a lot of experiences with teaching languages. I like very much creativity, sophistication and flexibility of the rate of the studying plan according to the reached results. I met lots of people. I do not forget that I had to speak only English and listened to English carefully. I did not notice a problem with the accommodation or meal. The weather was terrible, windy, dull and rainy. I saw the sun and the blue sky only for two days, but this weather is typical for England in December, so I had a lot of time for learning English. The money I spent on my education was very good investment for me.

Výuka angličtiny probíhala formou individuálního studia. Sharn je učitelka s velkou trpělivostí a důsledností, která má mnoho zkušeností s výukou jazyků. Velmi se mi líbila tvořivost, propracovanost, flexibilita a přizpůsobivost tempa studijního plánu dle dosažených výsledků. Setkal jsem se s mnoha lidmi. Nezapomenu, že jsem musel mluvit pouze anglicky a pozorně angličtině naslouchat. Nezaznamenal jsem žádný problém s ubytováním nebo jídlem v průběhu pobytu. Počasí bylo hrozné, větrné, zamračené a deštivé. Slunce a modrou oblohu jsem viděl pouze dva dny, ale takovéto počasí je pro Anglii v prosinci typické. Měl jsem hodně času se učit anglicky. Vložené peníze do mého vzdělání byly pro mne velmi dobrou investicí.

Petr, Engineer, Czech Republic, December 2015