Czech flag

Vladimir, Czech Republic, Children’s Classes

Sharn was teaching my son and myself in the Czech Republic in late 90s. She had great ideas about how to approach different age groups and boost their interest in learning English as a second language. Thanks to the period when she dedicated her professional life to teaching in the Czech Republic, my son was able to fully integrate at school in Canada where I was posted with my job; what I learned from Sharn helped me during that period professionally too.

Sharn učil mého syna i mne v České republice na konci 90. let. Měla skvělé nápady jak přistupovat k různým věkovým skupinám a podněcovat jejich zájem o výuku angličtiny jako druhého jazyka. Díky období, kdy zasvětila svůj profesní život výuce v České republice, byl můj syn schopen se plně integrovat ve škole v Kanadě, kam jsem byl pracovně vyslán. To, co jsem se naučil od Sharn, mi během tohoto období profesionálně pomohlo též.

Vladimir Bartl, Liberec, Czech Republic